Instalime Elektrike

Hidro-Instalime

Instalime të rrjetit

Instalime të kamerave

Instalime të alarmeve

Internet Of Things

Instalime Elektrike

Në VisionTech, ofrojmë shërbime të specializuara të instalimit elektrik. Ne kuptojmë rëndësinë e një sistemi elektrik të përshtatshëm dhe funksional për ndërtesat dhe projektet e tjera të ngjashme.

Hidro-Instalime

Në VisionTech, ofrojmë shërbimet e instalimit të ujit me profesionalizëm dhe cilësi të lartë. Kemi ekspertizën dhe përvojën për të kryer instalimin e sistemeve të ujit në ndërtesa të ndryshme, duke përfshirë banesa, zyra, kompani dhe hapësira të tjera komerciale.

Instalime të rrjetit

Ofrojmë shërbime të ndryshme për instalimin e rrjetit, duke përfshirë rrjetin e komunikimit, rrjetin e internetit dhe shumë më shumë. Përmbushim nevojat specifike të klientëve dhe ofrojmë zgjidhje të personalizuara për të siguruar një lidhje të qëndrueshme dhe të shpejtë nëpërmjet rrjetit.

Instalime të kamerave

Ekipi ynë i përvojshëm dhe i kualifikuar punon me përkushtim për të siguruar që instalimi i kamerave të jetë i realizuar me profesionalizëm dhe në përputhje me nevojat e klientit. Ne ofrojmë zgjidhje të personalizuara për vendndodhjen e kamerave, numrin e tyre dhe teknologjinë e përdorur për të siguruar një monitorim të qëndrueshëm dhe të cilësisë së lartë.

Instalime të alarmeve

Sistemi i alarmave është një komponent i rëndësishëm për sigurinë dhe mbrojtjen e objekteve të ndryshme, duke parandaluar situata të rrezikshme dhe duke njoftuar për ngjarje të pazakonta.

Internet Of Things

Internet Of Things(IoT) është një koncept i lidhjes së pajisjeve dhe objekteve të ndryshme me internetin, duke u mundësuar atyre të komunikojnë dhe të shkëmbejnë informacion në mënyrë të automatizuar.
VisionTech-Prizren