Instalime të kamerave

Instalime të kamerave

Ekipi ynë i përvojshëm dhe i kualifikuar punon me përkushtim për të siguruar që instalimi i kamerave të jetë i realizuar me profesionalizëm dhe në përputhje me nevojat e klientit. Ne ofrojmë zgjidhje të personalizuara për vendndodhjen e kamerave, numrin e tyre dhe teknologjinë e përdorur për të siguruar një monitorim të qëndrueshëm dhe të cilësisë së lartë.

Gjatë instalimit të kamerave, ne i vendosim ato në vendet strategjike për të siguruar mbulimin optimal të hapësirave. Ne lidhim kamerat me sistemin e monitorimit, duke siguruar që të dhënat e grabitura të jenë të arritshme dhe të sigurta.

Montimi i Ip kamerave

Kamerat IP janë pajisje të avancuara që përdorin teknologjinë e rrjetit të IP për të transmetuar dhe monitoruar video nëpërmjet një rrjeti të lidhur me internetin.

Gjatë montimit të kamerave IP, ne konfigurojmë kamerat për të siguruar lidhjen e tyre me rrjetin IP dhe sistemimin e tyre në vendet e përshtatshme. Ne sigurojmë që të dhënat video të jenë të arritshme dhe të sigurta për monitorimin dhe shfrytëzimin e tyre.

Montimi i Kamerave Analog

Kamerat analog janë pajisje të sigurisë që përdorin teknologjinë analoge për të transmetuar dhe monitoruar video në një sistem të sigurisë.

Gjatë montimit të kamerave analog, ne i konfigurojmë ato për të siguruar lidhjen dhe transmetimin e video-s në mënyrë të qëndrueshme. Ne i lidhim kamerat me sistemin e monitorimit, duke siguruar që të dhënat e grabitura të jenë të arritshme dhe të sigurta.

Montimi i PTZ

Kamerat PTZ (Pan-Tilt-Zoom) janë pajisje të avancuara që ofrojnë mundësinë e lëvizjes horizontale, vertikale dhe zoom-it për monitorim të gjerë dhe të detajuar.

Gjatë montimit të kamerave PTZ, ne i konfigurojmë ato për të siguruar lëvizjen, kufizimet e këndit, shpejtësinë dhe funksionet e tjera të nevojshme. Ne sigurojmë që kamera të lidhet me sistemin e monitorimit dhe të jetë e kontrollueshme në distancë për një monitorim të shkëlqyeshëm.

Lidhja e kamerave në sistem të monitorimit

Një lidhje e saktë dhe të qëndrueshme e kamerave me sistemin e monitorimit është thelbësore për funksionimin e duhur dhe efikas të sistemit të sigurisë.

Gjatë procesit të lidhjes, ne sigurojmë që kamerat të jenë të konfiguruara dhe të lidhen me sistemin e monitorimit. Ne përdorim kabllo të cilësisë së lartë dhe ndërfaqet e duhura për të siguruar një lidhje të sigurt dhe të qëndrueshme.
VisionTech-Prizren