Instalime të rrjetit

Instalime të rrjetit

Ofrojmë shërbime të ndryshme për instalimin e rrjetit, duke përfshirë  rrjetin e komunikimit, rrjetin e internetit dhe shumë më shumë. Përmbushim nevojat specifike të klientëve dhe ofrojmë zgjidhje të personalizuara për të siguruar një lidhje të qëndrueshme dhe të shpejtë nëpërmjet rrjetit.

Montime të Access Point

Gjatë montimit të Access Point, ne identifikojmë vendndodhjen e përshtatshme dhe ndërveprojmë me klientin për të siguruar mbulimin optimal të rrjetit wireless. Pasi instalohet Access Point, ne konfigurojmë parametrat e nevojshëm dhe sigurojmë që rrjeti të funksionojë me performancë të lartë dhe të sigurtë.

Montimi i Rack kabineteve 


Në VisionTech, ofrojmë shërbimet e specializuara për montimin e rack. Rack janë struktura të dizajnuara për të mbajtur dhe organizuar pajisjet elektronike, serverat,  dhe komponentët e tjera të nevojshme për rrjetin tuaj të brendshëm.


Gjatë montimit të rack, ne përdorim mjete dhe teknikat e specializuara për të siguruar që rack të jenë të qëndrueshme dhe të sigurta për të mbajtur pajisjet tuaja. Puna jonë përfshin instalimin e kablloveve të nevojshme për të siguruar lidhjen e duhur dhe organizimin e rrjetit tuaj të brendshëm.

Instalimi i rrjetit të brendshëm LAN

Gjatë ndërtimit të rrjetit të brendshëm LAN, ne konsultohemi me klientin për të identifikuar nevojat dhe objektivat e tyre. Pasi hartojmë një plan të personalizuar, ne instalojmë dhe konfigurojmë pajisjet e nevojshme, siç janë switch-et, router-et, dhe punojmë në ndarjen e segmenteve të rrjetit për të siguruar një lidhje të efikasëm dhe të sigurt të pajisjeve të brendshme.

VisionTech-Prizren