Inernet Of Things

Internet Of Things

Internet Of Things(IoT) është një koncept i lidhjes së pajisjeve dhe objekteve të ndryshme me internetin, duke u mundësuar atyre të komunikojnë dhe të shkëmbejnë informacion në mënyrë të automatizuar. IoT ka ndikuar thelbësisht në mënyrën sesi jetojmë dhe punojmë, duke sjellë inovacione të mëdha dhe mundësi të reja në shumë sektorë të ndryshëm.

Monimi i senzorave të ndryshëm


Montimi i senzorëve IoT është një shërbim specializuar i ofruar nga VisionTech. Ekipi ynë i kualifikuar dhe i përvojshëm punon me përkushtim për të siguruar montimin e suksesshëm të senzorëve IoT. Ne ofrojmë senzorë të avancuar të temperaturës, lagështisë, dritës, lëvizjes dhe shumë të tjerë për të plotësuar nevojat tuaja.

Smart Light

Smart Light është një zgjidhje moderne e ndriçimit që përdor teknologjinë e IoT për të krijuar një ambient të ndriçuar inteligjent dhe të kontrollueshëm. Me Smart Light, mund të kontrolloni dhe menaxhoni dritën në shtëpinë tuaj, ambientet e punës ose ndërtesat e tjera, duke përdorur pajisjet e lidhura me internetin.

Smart Garden


Montimi i senzorëve IoT është një shërbim specializuar i ofruar nga VisionTech. Ekipi ynë i kualifikuar dhe i përvojshëm punon me përkushtim për të siguruar montimin e suksesshëm të senzorëve IoT. Ne ofrojmë senzorë të avancuar të temperaturës, lagështisë, dritës, lëvizjes dhe shumë të tjerë për të plotësuar nevojat tuaja.
VisionTech-Prizren